Publisert på Facebook: 12. august 2021

3,3 kilo poteter for 33 øre!

3,3 kilo poteter for 33 øre!

Hver gang du kjøper én liter akevitt til 640 kroner på polet, forsyner Staten seg med 324 kroner i avgift.

Mens potetdyrkerne, som produserer 3,3 kilo potet per liter akevitt, blir avspist med 33 øre.

33 øre!?! Smak litt på det.

De resterende 315,67 kroner tilfaller produsenter og salgsledd.

Administrerende direktør Ingeborg Flønes i Hoff Industrier, som brenner potetspriten, påstår at dette er bærekraftig sirkulærøkonomi.

Selvfølgelig kan dette aldri bli bærekraftig.

Når det koster 1 krone og 50 øre å produsere en kilo potet før lønn, investeringer og avskrivninger forstår de fleste at potetdyrkerne må betale for å produsere flytende potet på flaske.

I 2020 solgte Vinmonopolet 1,9 millioner liter akevitt til den nette sum av 1,2 milliarder kroner.

Det verste er at jo mer akevitt som selges, jo mer potet-svinn må dyrkerne produsere.

Om potetprodusentene bare hadde fått 20 kroner av de 640 kronene du og jeg betaler per liter på polet, kunne norsk akevittproduksjon blitt bærekraftig.

Men slik grådigheten er i dag utgjør Hoff Industrier, Arcus og Staten en direkte trussel for matsikkerheten til 5,7 millioner nordmenn.

Ha en bra dag folkens 😎 #takkformaten

Personer nådd: 198 871

1 327

Delinger: 775

Publisert på Facebook: 12. august 2021

3,3 kilo poteter for 33 øre!

3,3 kilo poteter for 33 øre!

Hver gang du kjøper én liter akevitt til 640 kroner på polet, forsyner Staten seg med 324 kroner i avgift.

Mens potetdyrkerne, som produserer 3,3 kilo potet per liter akevitt, blir avspist med 33 øre.

33 øre!?! Smak litt på det.

De resterende 315,67 kroner tilfaller produsenter og salgsledd.

Administrerende direktør Ingeborg Flønes i Hoff Industrier, som brenner potetspriten, påstår at dette er bærekraftig sirkulærøkonomi.

Selvfølgelig kan dette aldri bli bærekraftig.

Når det koster 1 krone og 50 øre å produsere en kilo potet før lønn, investeringer og avskrivninger forstår de fleste at potetdyrkerne må betale for å produsere flytende potet på flaske.

I 2020 solgte Vinmonopolet 1,9 millioner liter akevitt til den nette sum av 1,2 milliarder kroner.

Det verste er at jo mer akevitt som selges, jo mer potet-svinn må dyrkerne produsere.

Om potetprodusentene bare hadde fått 20 kroner av de 640 kronene du og jeg betaler per liter på polet, kunne norsk akevittproduksjon blitt bærekraftig.

Men slik grådigheten er i dag utgjør Hoff Industrier, Arcus og Staten en direkte trussel for matsikkerheten til 5,7 millioner nordmenn.

Ha en bra dag folkens 😎 #takkformaten

Personer nådd: 198 871

1 327

Delinger: 775