Potet-krigen: Grue 21.09.17 Einar
Potet-krigen: Grue 21.09.17 Einar

Hva mener politikerne om fisk for ku til Brexit?

Sjømat Norge mener at eksport av laks bør ha forrang i forhandlingene om en frihandelsavtale med Brexit foran en subsidiert norsk landbruksnæring.  Det betyr at Sjømat Norge i prinsippet skal bestemme at innbyggerne i Norge skal spise importert mat fra Storbritannia for at de skal få solgt laksen sin.  Mat Norge kan produsere tryggere selv!…

Dato: 16. april 2021

Tekst: Mariann Tveter

Sjømat Norge mener at eksport av laks bør ha forrang i forhandlingene om en frihandelsavtale med Brexit foran en subsidiert norsk landbruksnæring. 

Det betyr at Sjømat Norge i prinsippet skal bestemme at innbyggerne i Norge skal spise importert mat fra Storbritannia for at de skal få solgt laksen sin. 

Mat Norge kan produsere tryggere selv!

FN anbefaler alle land å produsere mer mat til egen befolkning på grunn av klimarisiko. Samtidig banker verdens største helsetrussel – antibiotikaresistente bakterier – på døra vår. Da blir vel fisk for ku til Brexit det samme som å gå baklengs inn i fremtiden. 

Det betyr at regjeringa er villig til redusere både matberedskap og mattrygghet til det norske folk. 

Er dette bærekraftig?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Nei – det er ikke bærekraftig.

Regjeringen må fremforhandle en avtale som sikrer vår mulighet til å bruke ressursene i Norge til å produsere mat. Senterpartiet ofrer ikke kua.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmålet denne gangen er svært ladet, og det ligger mange forutsetninger her som ikke nødvendigvis er reelle. Jeg avstår derfor fra å svare.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Svarte ikke.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Det er klart at sjømat er en svært viktig eksportvare for Norge. Jeg mener likevel man bør forhandle sektor for sektor, og jeg er ikke umiddelbart med på at UK bør «belønnes» for å ikke lenger være medlem av EU ved å øke UKs kvoter på landbasert mat til Norge.

Jeg vil se det samlede forhandlingsresultatet før jeg tar endelig stilling i denne saken, men jeg er skeptisk til å øke kvotene for import fra UK av landbasert mat. 

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Appetitten for markedstilgang for norsk oppdrettsfisk ser ikke ut til å ha noen grenser. Oppdrettsnæringen trenger ikke større markeder, de trenger en reorientering av virksomheten mot lukkede anlegg og bærekraftig fôrtilgang. Deres import av soya kan ikke fortsette som i dag.

Det er uhørt at de skal presse fram økt import av matvarer, som truer Norges matberedskap. 

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Rødt mener vi skal redusere importen av kjøtt og melkeprodukter, for å sikre norsk landbruk. Sjømat Norges forslag, slik det er gjengitt i spørsmålet, er i så fall ikke noe Rødt vil støtte.

Rødt jobber for å sikre norsk landbruk, blant annet gjennom å redusere muligheten for å redusere bruken av nedsatt toll, reforhandle internasjonale handelsavtaler og på andre måter styrke tollvernet. Dette har vi også foreslått på Stortinget.

© Copyright Heimkunnskap

Sjømat Norge mener at eksport av laks bør ha forrang i forhandlingene om en frihandelsavtale med Brexit foran en subsidiert norsk landbruksnæring. 

Det betyr at Sjømat Norge i prinsippet skal bestemme at innbyggerne i Norge skal spise importert mat fra Storbritannia for at de skal få solgt laksen sin. 

Mat Norge kan produsere tryggere selv!

FN anbefaler alle land å produsere mer mat til egen befolkning på grunn av klimarisiko. Samtidig banker verdens største helsetrussel – antibiotikaresistente bakterier – på døra vår. Da blir vel fisk for ku til Brexit det samme som å gå baklengs inn i fremtiden. 

Det betyr at regjeringa er villig til redusere både matberedskap og mattrygghet til det norske folk. 

Er dette bærekraftig?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Nei – det er ikke bærekraftig.

Regjeringen må fremforhandle en avtale som sikrer vår mulighet til å bruke ressursene i Norge til å produsere mat. Senterpartiet ofrer ikke kua.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmålet denne gangen er svært ladet, og det ligger mange forutsetninger her som ikke nødvendigvis er reelle. Jeg avstår derfor fra å svare.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Svarte ikke.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Det er klart at sjømat er en svært viktig eksportvare for Norge. Jeg mener likevel man bør forhandle sektor for sektor, og jeg er ikke umiddelbart med på at UK bør «belønnes» for å ikke lenger være medlem av EU ved å øke UKs kvoter på landbasert mat til Norge.

Jeg vil se det samlede forhandlingsresultatet før jeg tar endelig stilling i denne saken, men jeg er skeptisk til å øke kvotene for import fra UK av landbasert mat. 

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Appetitten for markedstilgang for norsk oppdrettsfisk ser ikke ut til å ha noen grenser. Oppdrettsnæringen trenger ikke større markeder, de trenger en reorientering av virksomheten mot lukkede anlegg og bærekraftig fôrtilgang. Deres import av soya kan ikke fortsette som i dag.

Det er uhørt at de skal presse fram økt import av matvarer, som truer Norges matberedskap. 

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Rødt mener vi skal redusere importen av kjøtt og melkeprodukter, for å sikre norsk landbruk. Sjømat Norges forslag, slik det er gjengitt i spørsmålet, er i så fall ikke noe Rødt vil støtte.

Rødt jobber for å sikre norsk landbruk, blant annet gjennom å redusere muligheten for å redusere bruken av nedsatt toll, reforhandle internasjonale handelsavtaler og på andre måter styrke tollvernet. Dette har vi også foreslått på Stortinget.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Ukas norske råvarer i sesong

Les mer

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.