Hva mener politikerne om mjølkeprisen?

I 1992 fikk en mjølkebonde 4,74 kroner per liter mjølk inkludert tilskudd. Snart 30 år etter får bonden knapt noen 10-øringer ekstra.  Mens bonden løper fortere og fortere for å produsere mer mjølk for mindre penger, betaler vi forbrukere en stadig høyere pris per liter. Er det alltid bonden og forbrukeren som skal ta konsekvensene?…

Dato: 23. april 2021

Tekst: Mariann Tveter

I 1992 fikk en mjølkebonde 4,74 kroner per liter mjølk inkludert tilskudd. Snart 30 år etter får bonden knapt noen 10-øringer ekstra. 

Mens bonden løper fortere og fortere for å produsere mer mjølk for mindre penger, betaler vi forbrukere en stadig høyere pris per liter.

Er det alltid bonden og forbrukeren som skal ta konsekvensene?

Eller skal vi begynne med å se på hvem som forsyner seg av mellomlegget?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det er feil politikk når det blir mer og mer lønnsomt å selge melka, samtidig som det blir mindre å tjene på å produsere den samme melka.

Det må derfor være et mål for politikken at mer av melkeprisen kommer bonden til gode. Det er en av grunnene til at jeg støtter bondeopprøret. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Er det alltid bonden og forbrukeren som skal ta konsekvensene?

Svar: Nei bonden kan ikke fortsette å løpe fortere. Bondeopprøret viser oss at grensen er nådd for lenge siden, bonden trenger bedre økonomi. Forbrukeren burde ha nytt godt av en sterk konkurranse i matmarkedet.

Eller skal vi begynne med å se på hvem som forsyner seg av mellomlegget?

Svar: Matvarekjedene har laget et triopol som begrenser konkurransen og gir grunnlag for at de kan ta ut stor fortjeneste. Det er behov for flere aktører i markedet. I tillegg er det nødvendig å styrke alternative salgskanaler som Bondens marked, Reko-ringen, direkte levering m.fl.

Marie Sneve Martiniussen (R)

Rødt mener vi må forskyve makta fra baronene på toppen av dagligvarekjedene, så de ansatte i butikkene og bøndene står igjen med fortjenesten på mat.

Bøndene burde få ei lønn å leve av for maten de produserer, istedenfor at Rema-Reitan får råd til nok et privatfly.

© Copyright Heimkunnskap

I 1992 fikk en mjølkebonde 4,74 kroner per liter mjølk inkludert tilskudd. Snart 30 år etter får bonden knapt noen 10-øringer ekstra. 

Mens bonden løper fortere og fortere for å produsere mer mjølk for mindre penger, betaler vi forbrukere en stadig høyere pris per liter.

Er det alltid bonden og forbrukeren som skal ta konsekvensene?

Eller skal vi begynne med å se på hvem som forsyner seg av mellomlegget?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det er feil politikk når det blir mer og mer lønnsomt å selge melka, samtidig som det blir mindre å tjene på å produsere den samme melka.

Det må derfor være et mål for politikken at mer av melkeprisen kommer bonden til gode. Det er en av grunnene til at jeg støtter bondeopprøret. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Er det alltid bonden og forbrukeren som skal ta konsekvensene?

Svar: Nei bonden kan ikke fortsette å løpe fortere. Bondeopprøret viser oss at grensen er nådd for lenge siden, bonden trenger bedre økonomi. Forbrukeren burde ha nytt godt av en sterk konkurranse i matmarkedet.

Eller skal vi begynne med å se på hvem som forsyner seg av mellomlegget?

Svar: Matvarekjedene har laget et triopol som begrenser konkurransen og gir grunnlag for at de kan ta ut stor fortjeneste. Det er behov for flere aktører i markedet. I tillegg er det nødvendig å styrke alternative salgskanaler som Bondens marked, Reko-ringen, direkte levering m.fl.

Marie Sneve Martiniussen (R)

Rødt mener vi må forskyve makta fra baronene på toppen av dagligvarekjedene, så de ansatte i butikkene og bøndene står igjen med fortjenesten på mat.

Bøndene burde få ei lønn å leve av for maten de produserer, istedenfor at Rema-Reitan får råd til nok et privatfly.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer