Exterior of the Parliament of Norway in Oslo, Norway
Exterior of the Parliament of Norway in Oslo, Norway

Hva mener politikerne om regjeringens beredskapspolitikk?

Samtidig som grøntnæringa er klassifisert som samfunnskritisk funksjon, mangler hele næringa kvalifisert arbeidskraft.  Midt i en pandemi har det ikke stått på viljen til grøntdyrkerne om å finne andre løsninger.  I et forsøksprosjekt sammen med NAV har de forsøkt å lære opp norsk arbeidskraft uten å lykkes. Utlært personell krever måneder med opplæring. Dette er…

Dato: 9. april 2021

Tekst: Mariann Tveter

Samtidig som grøntnæringa er klassifisert som samfunnskritisk funksjon, mangler hele næringa kvalifisert arbeidskraft. 

Midt i en pandemi har det ikke stått på viljen til grøntdyrkerne om å finne andre løsninger.  I et forsøksprosjekt sammen med NAV har de forsøkt å lære opp norsk arbeidskraft uten å lykkes. Utlært personell krever måneder med opplæring. Dette er i tillegg svært kostnadskrevende.

Grøntnæringa har tilrettelagt smittevernsregler. De kjenner de utenlandske arbeiderne sine. 

Regjeringa forteller at de er godt kjent med utfordringen. Likevel kan ikke grøntnæringa regne med å få det antall personell de har behov.

Det betyr at Widar Skogen, statssekretær i Landbruks- og Matdepartement, som uttaler seg på Dagsrevyen 2. påskedag, mener at innreiserestriksjoner veier høyere enn grøntdyrkerens behov for å kunne produsere mat til Norges befolkning.

Dette er regjeringens beredskapspolitikk.

Hvordan ville ditt parti løst dette?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Senterpartiet er opptatt av at pandemien og usikkerheten rundt arbeidskraft ikke skal ramme norsk matproduksjon. Vi vil derfor at landbruksministeren skal gi en garanti til landets grøntprodusenter om at de må plante og så som planlagt, uten frykt for at de må bære tapet om mangel på arbeidskraft gjør at man ikke får høstet alt. Altså at staten overtar den økonomiske risikoen.

Vi er videre opptatt av at det må prioriteres å få inn nok arbeidskraft innenfor smittevernforsvarlige rammer. På lengre sikt må det definitivt være et mål å få flere nordmenn til å jobbe i landbruket.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

KrFs statssekretær Widar Skogan har aldri sagt eller ment at innreiserestriksjoner veier høyere enn grøntdyrkeres behov for å kunne produsere mat til Norges befolkning.

Tvert imot er det løpende dialog mellom politisk ledelse i LMD og bondeorganisasjonene for å sikre best mulig tilgang på arbeidskraft til årets frukt/bær- og grøntsesong.

Likevel må den alvorlige og uavklarte smittesituasjonen legges til grunn for planleggingen. Det er blant annet grunn til å minne om at den muterte varianten av korona-viruset som nå herjer i Brasil, ser ut til å smitte personer som allerede har vært korona-syke på nytt. Det ser også ut til at det er motstandsdyktig mot vaksinering. Hvis vi skulle få inn smitte med denne og andre nye mutasjoner som vaksinene ikke virker på, så ville det være helt katastofalt.

Da vil vi rykke tilbake til start både med tanke på utvikling av effektive vaksiner, vedvarende karantenetiltak og økt smitte og alvorlig sykdom i befolkningen. Sett i et slikt perspektiv mener jeg at vurderingene som regjeringen gjør i nær dialog med bondeorganisasjonene og helsemyndighetene, er gode og velfunderte.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Dette viser hvor kritisk det er at vi har innretta så mange og så viktige næringer med kun bruk av utenlandsk underbetalt arbeidskraft. Vi må få opp lønna og lønnsomheten i næringa, for å sikre at vi produserer mat på en måte som også nordmenn kan leve av.

Det vil Rødt gjøre blant annet gjennom å flytte makta i matvarekjedene, så det er bøndene og de ansatte som tjener penger på maten, ikke dagligvarebaronene på toppen.

© Copyright Heimkunnskap

Samtidig som grøntnæringa er klassifisert som samfunnskritisk funksjon, mangler hele næringa kvalifisert arbeidskraft. 

Midt i en pandemi har det ikke stått på viljen til grøntdyrkerne om å finne andre løsninger.  I et forsøksprosjekt sammen med NAV har de forsøkt å lære opp norsk arbeidskraft uten å lykkes. Utlært personell krever måneder med opplæring. Dette er i tillegg svært kostnadskrevende.

Grøntnæringa har tilrettelagt smittevernsregler. De kjenner de utenlandske arbeiderne sine. 

Regjeringa forteller at de er godt kjent med utfordringen. Likevel kan ikke grøntnæringa regne med å få det antall personell de har behov.

Det betyr at Widar Skogen, statssekretær i Landbruks- og Matdepartement, som uttaler seg på Dagsrevyen 2. påskedag, mener at innreiserestriksjoner veier høyere enn grøntdyrkerens behov for å kunne produsere mat til Norges befolkning.

Dette er regjeringens beredskapspolitikk.

Hvordan ville ditt parti løst dette?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Senterpartiet er opptatt av at pandemien og usikkerheten rundt arbeidskraft ikke skal ramme norsk matproduksjon. Vi vil derfor at landbruksministeren skal gi en garanti til landets grøntprodusenter om at de må plante og så som planlagt, uten frykt for at de må bære tapet om mangel på arbeidskraft gjør at man ikke får høstet alt. Altså at staten overtar den økonomiske risikoen.

Vi er videre opptatt av at det må prioriteres å få inn nok arbeidskraft innenfor smittevernforsvarlige rammer. På lengre sikt må det definitivt være et mål å få flere nordmenn til å jobbe i landbruket.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

KrFs statssekretær Widar Skogan har aldri sagt eller ment at innreiserestriksjoner veier høyere enn grøntdyrkeres behov for å kunne produsere mat til Norges befolkning.

Tvert imot er det løpende dialog mellom politisk ledelse i LMD og bondeorganisasjonene for å sikre best mulig tilgang på arbeidskraft til årets frukt/bær- og grøntsesong.

Likevel må den alvorlige og uavklarte smittesituasjonen legges til grunn for planleggingen. Det er blant annet grunn til å minne om at den muterte varianten av korona-viruset som nå herjer i Brasil, ser ut til å smitte personer som allerede har vært korona-syke på nytt. Det ser også ut til at det er motstandsdyktig mot vaksinering. Hvis vi skulle få inn smitte med denne og andre nye mutasjoner som vaksinene ikke virker på, så ville det være helt katastofalt.

Da vil vi rykke tilbake til start både med tanke på utvikling av effektive vaksiner, vedvarende karantenetiltak og økt smitte og alvorlig sykdom i befolkningen. Sett i et slikt perspektiv mener jeg at vurderingene som regjeringen gjør i nær dialog med bondeorganisasjonene og helsemyndighetene, er gode og velfunderte.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Dette viser hvor kritisk det er at vi har innretta så mange og så viktige næringer med kun bruk av utenlandsk underbetalt arbeidskraft. Vi må få opp lønna og lønnsomheten i næringa, for å sikre at vi produserer mat på en måte som også nordmenn kan leve av.

Det vil Rødt gjøre blant annet gjennom å flytte makta i matvarekjedene, så det er bøndene og de ansatte som tjener penger på maten, ikke dagligvarebaronene på toppen.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer