Hvorfor bryr ordføreren seg?

Om potet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Grue kommune, som breier seg ut på begge sider av Glomma, er et av Norges viktigste matkammer.

Kommunen, som har 48 dyrkere, produserer potet på 10 579 dekar med sandsilt steinfri matjord. Med andre ord som skapt for en av de råvarene Norge kan produsere mer av.

Når vi vet at uforutsigbare klimaendringer kan skape utfordringer for global matproduksjon, betyr det at vi i større grad må sikre oss med mat vi kan produsere selv.

Dette engasjerer både ordføreren og andre politikere i Grue kommune.

Ordfører Rune Grenberg (Ap) – Grue kommune

Som ordfører i en kommune, som utgjør en vesentlig del av potetproduksjon i Norge, kan vi levere førsteklasses råvarer til det norske folk.

Med primærnæringene generelt, som er et av beina kommuneøkonomien skal stå på, så er det en selvfølge at jeg bryr meg om potet. 

Vi har også god fagkompetanse på området. Både i kommunen, og ikke minst gjennom potetprodusentene selv. I samarbeid med Grue Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning, som er lokalisert i Grue, så ønsker vi også politisk å være med å løfte potetproduksjon og bruk av norsk potet opp. 

Politiker Kjetil Dammen (AP) – Grue kommune

Hvilke ringvirkninger har potetproduksjon? I betydningen økt produksjon, og ikke minst økt utnyttelse av det vi faktisk dyrker.

Jeg har valgt å sette søkelys på tre områder: Bedre utnyttelse av råvarene, mulighet for innovasjon og produktutvikling, og til slutt styrking av matsikkerhet, i Norge og i den verden vi lever i.

Potetproduksjon er matproduksjon. Mat er en dyrebar ressurs, i Norge og verden for øvrig, og mat skal man ikke sløse med.

Enkelt kan man si, de som ikke sløser, får mer å rutte med. Dette gjelder også potetproduksjon. Desto større andel av produksjonen som går ut til forbruker, jo bedre økonomi for produsentene og for samfunnet.

Potet er sunt og godt. Potensialet for å øke utnyttelsen av poteten, og utvikle nye produkter er stort. Dette vil kunne gi et økt fokus på utvikling av nye retter og bruksmønstre, og gi en positiv bieffekt for tilknyttete tjenester. Eksempelvis emballasje, transport og lokale utsalg.

Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi er når det gjelder selvforsyning innen mange områder. Dette gjelder også mat. Økt nasjonal potetproduksjon, gir mindre import, og en økt matsikkerhet i Norge. Dette gir også et lite bidrag til verdenssamfunnet, hvor alt for mange sulter.

Foto: Tor Lindseth

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Har du fått med deg disse?

Hver mandag kl. 9:

Takk for Maten!

Hva skal du spise denne uka?

Ukas råvarer