Hvorfor er TINE så livredd?

Mens TINE sine eiere, mjølkeprodusentene, ikke tjener penger, reklamerer TINE med «Kanskje verdens fineste melk». Kanskje på tide at TINE går i krigen for å skaffe mjølkebøndene en anstendig pris for dette kremproduktet!

Dato: 21. juni 2021

Tekst: Mariann Tveter

Fem øre mer per liter mjølk var TINE sitt beskjedne forslag til lønnsøkning for eierne sine dette året. Norske mjølkebønder, som eier samvirkebedriften TINE, produserer råvarer som til sammen skaper 25 900 norske arbeidsplasser.

Men bonden som produserer «Kanskje verdens fineste mjølk» tjener ikke penger. Det er bare alle andre som tjener penger på mjølkebondens arbeid. Konsekvensene er selvfølgelig nedlagte mjølkebruk. Samfunnskritisk kunnskap som bidrar til mat på bordet for deg og meg blir borte med et pennestrøk. Arbeidsplasser forsvinner og distriktskommuner kan forberede seg på fraflytting.

Fremtidens mat kommer aldri til å komme fra nedlagte fjøs!

Er ordet «kanskje» beskrivende for usikre TINE-ledere, som ikke tør å ta opp kampen for samfunnskritisk beredskap til det norske folk?

Handling – ikke flere rapporter!

For å vise at TINE tar ansvar har de bestilt en verdiskapingsrapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Rapporten viser at TINE skaper 22,6 milliarder i verdier.

God PR for et samvirke som vil vise sin betydning som markedsregulator av råvaren mjølk til det norske folk. I tillegg forteller TINE at den økende importen av ost og andre meieriprodukter tilsvarer produksjon av mjølk fra 900 mjølkebruk.

Nordmenn har blitt et oste-elskende folk. Det viser importen av 17 950 tonn ost i fjor. En økning på 10 prosent. 

Det holder ikke å bestille en studie fra et byrå når deres egne eiere holder på å gå konkurs. Eller vise til at det lekker sysselsetting og verdier ut av landet. Bare i Gudbrandsdalen har 20 prosent av de aktive gardbrukerne lagt ned matproduksjonen de siste 10 årene. 

Det må handling til!

Det aller viktigste er at produsentene av mjølk får en lønn det er mulig å leve av. Råvareprisen skal dekke innsatsfaktorer, investering, lønn og avkastning på investert kapital.

Tilskuddet skal sørge for at fellesgoder blir holdt i hevd for kommende generasjoner. Det må bli attraktivt å velge et av fremtidens viktigste yrker. 

TINE sin oppgave er å møte konkurransen av import med å dele kunnskap med forbrukerne i Norge. Fortell oss ærlig og usminket hvorfor vi skal velge norsk.

Hva har TINE lært gjennom pandemien da grensene stengte?

Hvordan skal vi sikre oss med mat når neste pandemi feier inn over landet vårt? Hva betyr kua for binding av C02 og biologisk mangfold? Hvorfor er folk i byene avhengig av folk på bygda? Hvor mye sparer landbruket helsevesenet med lite bruk av antibiotika? Hvilke oster produseres i Norge? Hvordan kan vi tilberede osten?

Hva betyr utmarksbeite holdt i hevd for turisme?

Frykten er min fiende

I dag er mjølkeproduksjon i Norge et synkende skip. Jordbær med norsk fløte, vafler med norsk rømme, norsk kald mjølk og sjokoladekake og den lille klatten med norsk meierismør i sausen kan være en saga blott om noen få år. 

Du trenger ikke høyere utdanning for å forstå at alle trenger penger for å leve. Det holder med sunt bondevett og evnen til å være en modig leder.  

Mot er å møte sin egen frykt. Men det kan jo ikke være noe å frykte når du skal selge «verdens fineste melk» for verdens mest tålmodige eiere fra et av verdens vakreste land til noen av verdens rikeste mennesker?  

Det eneste ledelsen i TINE må gjøre er å tørre å fjerne «kanskje»!

© Copyright Heimkunnskap

Fem øre mer per liter mjølk var TINE sitt beskjedne forslag til lønnsøkning for eierne sine dette året. Norske mjølkebønder, som eier samvirkebedriften TINE, produserer råvarer som til sammen skaper 25 900 norske arbeidsplasser.

Men bonden som produserer «Kanskje verdens fineste mjølk» tjener ikke penger. Det er bare alle andre som tjener penger på mjølkebondens arbeid. Konsekvensene er selvfølgelig nedlagte mjølkebruk. Samfunnskritisk kunnskap som bidrar til mat på bordet for deg og meg blir borte med et pennestrøk. Arbeidsplasser forsvinner og distriktskommuner kan forberede seg på fraflytting.

Fremtidens mat kommer aldri til å komme fra nedlagte fjøs!

Er ordet «kanskje» beskrivende for usikre TINE-ledere, som ikke tør å ta opp kampen for samfunnskritisk beredskap til det norske folk?

Handling – ikke flere rapporter!

For å vise at TINE tar ansvar har de bestilt en verdiskapingsrapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Rapporten viser at TINE skaper 22,6 milliarder i verdier.

God PR for et samvirke som vil vise sin betydning som markedsregulator av råvaren mjølk til det norske folk. I tillegg forteller TINE at den økende importen av ost og andre meieriprodukter tilsvarer produksjon av mjølk fra 900 mjølkebruk.

Nordmenn har blitt et oste-elskende folk. Det viser importen av 17 950 tonn ost i fjor. En økning på 10 prosent. 

Det holder ikke å bestille en studie fra et byrå når deres egne eiere holder på å gå konkurs. Eller vise til at det lekker sysselsetting og verdier ut av landet. Bare i Gudbrandsdalen har 20 prosent av de aktive gardbrukerne lagt ned matproduksjonen de siste 10 årene. 

Det må handling til!

Det aller viktigste er at produsentene av mjølk får en lønn det er mulig å leve av. Råvareprisen skal dekke innsatsfaktorer, investering, lønn og avkastning på investert kapital.

Tilskuddet skal sørge for at fellesgoder blir holdt i hevd for kommende generasjoner. Det må bli attraktivt å velge et av fremtidens viktigste yrker. 

TINE sin oppgave er å møte konkurransen av import med å dele kunnskap med forbrukerne i Norge. Fortell oss ærlig og usminket hvorfor vi skal velge norsk.

Hva har TINE lært gjennom pandemien da grensene stengte?

Hvordan skal vi sikre oss med mat når neste pandemi feier inn over landet vårt? Hva betyr kua for binding av C02 og biologisk mangfold? Hvorfor er folk i byene avhengig av folk på bygda? Hvor mye sparer landbruket helsevesenet med lite bruk av antibiotika? Hvilke oster produseres i Norge? Hvordan kan vi tilberede osten?

Hva betyr utmarksbeite holdt i hevd for turisme?

Frykten er min fiende

I dag er mjølkeproduksjon i Norge et synkende skip. Jordbær med norsk fløte, vafler med norsk rømme, norsk kald mjølk og sjokoladekake og den lille klatten med norsk meierismør i sausen kan være en saga blott om noen få år. 

Du trenger ikke høyere utdanning for å forstå at alle trenger penger for å leve. Det holder med sunt bondevett og evnen til å være en modig leder.  

Mot er å møte sin egen frykt. Men det kan jo ikke være noe å frykte når du skal selge «verdens fineste melk» for verdens mest tålmodige eiere fra et av verdens vakreste land til noen av verdens rikeste mennesker?  

Det eneste ledelsen i TINE må gjøre er å tørre å fjerne «kanskje»!

© Copyright Heimkunnskap

Få Takk for Maten! rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Ukas norske råvarer i sesong

Les mer
Ukas spørsmål

Coop svarer på ukas spørsmål!

Les mer

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.