Hvorfor tar ikke Norge et globalt ansvar?

Hver eneste dag pumper folka på norsk sokkel opp velferd til den norske befolkning. Få andre land er forunt å ha tilgang på de enorme ressursene Norge har som olje, fisk, fornybar energi og utmarksbeite.  Men hva spiser arbeidstakerne på norsk sokkel. De spiser ett tonn kjøtt om dagen. Kjøtt importert fra blant annet Spania,…

Dato: 12. mars 2021

Tekst: Mariann Tveter

Hver eneste dag pumper folka på norsk sokkel opp velferd til den norske befolkning. Få andre land er forunt å ha tilgang på de enorme ressursene Norge har som olje, fisk, fornybar energi og utmarksbeite. 

Men hva spiser arbeidstakerne på norsk sokkel. De spiser ett tonn kjøtt om dagen. Kjøtt importert fra blant annet Spania, Nederland, Tyskland og New Zealand. 

Kjøtt produsert med opptil 30 ganger så mye antibiotika som den norske bonden bruker. Tap av konkurranse er argumentet fra Equinor om fravær av norsk mat på norsk sokkel.

Den tollfrie norske sokkelen opptar andre lands landarealer. Mat vi kunne produsert selv. 

Hvorfor tar ikke Norge et globalt ansvar for verdens matvareproduksjon?

Hva mener politikerne?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristian Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Norge bør absolutt være med å ta et globalt ansvar for verdens matvareproduksjon. Norskprodusert mat er sunn, trygg og nærmest fri for antibiotika. Vi bør ha store ambisjoner for eksport av norske landbruksvarer. Det blir kanskje ikke de store mengdene, men det kan absolutt tilfredsstille et «high end»-marked, i tillegg til å gi bøndene mulighet til høyere inntekter.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Vi har aldri produsert mer mat i Norge enn det vi gjør i dag. Politikerne bestemmer ikke hva enkeltselskaper skal kjøpe, men mest mulig av maten på norsk sokkel bør komme fra norsk produksjon. Norske matprodusenter og oljebransjen bør finne en løsning på dette sammen.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Jo. Vi bør spise så mye som mulig av det som produseres i Norge, i Norge. Inkludert norsk sokkel. Det er best for klima, miljø og folks helse ettersom vi er verdensledende på lav antibiotikabruk. Jeg er for import og eksport for bedre vareutvalg, men mest mulig av det som kan spises i et land bør komme fra det samme landet.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Norge tar et globalt ansvar ved å spise mindre kjøtt både på fastlandet og på sokkelen. Vårt ansvar er ekstra stort fordi vi produserer olje som ødelegger klodens mulighet til å produsere mat. Kjøttet som serveres på sokkelen bør i fremtiden være grasbasert kjøtt fra Norge.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Rødt mener vi i Norge må importere mindre kjøtt, mindre kraftfôrråvarer og øke den norske matproduksjonen. Norge må ta et større ansvar for verdens matvareproduksjon ved å utnytte utmarksbeitene og graset som kan produseres her, i tillegg til å dyrke matjorda. Da kan også mer av maten på sokkelen komme fra norsk landbruk.

© Copyright Heimkunnskap

Hver eneste dag pumper folka på norsk sokkel opp velferd til den norske befolkning. Få andre land er forunt å ha tilgang på de enorme ressursene Norge har som olje, fisk, fornybar energi og utmarksbeite. 

Men hva spiser arbeidstakerne på norsk sokkel. De spiser ett tonn kjøtt om dagen. Kjøtt importert fra blant annet Spania, Nederland, Tyskland og New Zealand. 

Kjøtt produsert med opptil 30 ganger så mye antibiotika som den norske bonden bruker. Tap av konkurranse er argumentet fra Equinor om fravær av norsk mat på norsk sokkel.

Den tollfrie norske sokkelen opptar andre lands landarealer. Mat vi kunne produsert selv. 

Hvorfor tar ikke Norge et globalt ansvar for verdens matvareproduksjon?

Hva mener politikerne?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristian Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Norge bør absolutt være med å ta et globalt ansvar for verdens matvareproduksjon. Norskprodusert mat er sunn, trygg og nærmest fri for antibiotika. Vi bør ha store ambisjoner for eksport av norske landbruksvarer. Det blir kanskje ikke de store mengdene, men det kan absolutt tilfredsstille et «high end»-marked, i tillegg til å gi bøndene mulighet til høyere inntekter.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Vi har aldri produsert mer mat i Norge enn det vi gjør i dag. Politikerne bestemmer ikke hva enkeltselskaper skal kjøpe, men mest mulig av maten på norsk sokkel bør komme fra norsk produksjon. Norske matprodusenter og oljebransjen bør finne en løsning på dette sammen.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Jo. Vi bør spise så mye som mulig av det som produseres i Norge, i Norge. Inkludert norsk sokkel. Det er best for klima, miljø og folks helse ettersom vi er verdensledende på lav antibiotikabruk. Jeg er for import og eksport for bedre vareutvalg, men mest mulig av det som kan spises i et land bør komme fra det samme landet.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Norge tar et globalt ansvar ved å spise mindre kjøtt både på fastlandet og på sokkelen. Vårt ansvar er ekstra stort fordi vi produserer olje som ødelegger klodens mulighet til å produsere mat. Kjøttet som serveres på sokkelen bør i fremtiden være grasbasert kjøtt fra Norge.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Rødt mener vi i Norge må importere mindre kjøtt, mindre kraftfôrråvarer og øke den norske matproduksjonen. Norge må ta et større ansvar for verdens matvareproduksjon ved å utnytte utmarksbeitene og graset som kan produseres her, i tillegg til å dyrke matjorda. Da kan også mer av maten på sokkelen komme fra norsk landbruk.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer