Publisert på Facebook: 17. mars 2022

Kan kua forsvare Norge i krig?

Da finansminister Vedum denne uken ble intervjuet om beredskap fra Klækken hotell, sa han ingenting om kua.

Beredskap handler jo om å sikre oss mot det uforutsigbare.

Derfor har krigen i Ukraina satt beredskap øverst på den politiske agendaen.

Selv om finansministeren snakket om bevillinger til forsvaret, nevnte han ikke at nasjonens evne til å overleve avhenger av et aktivt landbruk i hele landet.

Hvordan kan vi forsvare vårt eget land i en krisesituasjon om ikke folk og forsvar sikres forsyning av mat?

Finansministeren vet jo at regjeringa bare kan forsørge 35 prosent av oss med landbruksprodukter om det oppstår en krise.

Hvordan sikrer vi oss da med mat?

Med kua blant annet!

Import av ost har økt med 800 prosent fra 2010. Det tilsvarer 900 mjølkebruk i Norge.
Møter vi konkurransen av import med norsk ost er vi langt på vei mot økt beredskap.

For å produsere ett kilo ost trengs ti kilo mjølk. Blir det krise eller krig kan vi enkelt kanalisere mjølka fra osten til andre råvarer av mjølk.

Det kalles beredskap!

Men TINE har de siste årene gått motsatt vei. Norsk mjølkeproduksjon er nedskalert, for å bygge en ostefabrikk i Irland.

Med andre ord er matsikkerheten til det norske folk redusert.

Kua kan selvfølgelig ikke forsvare Norge i krig, men uten kua i beredskap kan heller ikke Forsvaret utføre oppdraget sitt.

Ha en bra dag folkens😎 #takkformaten

Personer nådd: 60 232

784

Delinger: 255

Publisert på Facebook: 17. mars 2022

Kan kua forsvare Norge i krig?

Da finansminister Vedum denne uken ble intervjuet om beredskap fra Klækken hotell, sa han ingenting om kua.

Beredskap handler jo om å sikre oss mot det uforutsigbare.

Derfor har krigen i Ukraina satt beredskap øverst på den politiske agendaen.

Selv om finansministeren snakket om bevillinger til forsvaret, nevnte han ikke at nasjonens evne til å overleve avhenger av et aktivt landbruk i hele landet.

Hvordan kan vi forsvare vårt eget land i en krisesituasjon om ikke folk og forsvar sikres forsyning av mat?

Finansministeren vet jo at regjeringa bare kan forsørge 35 prosent av oss med landbruksprodukter om det oppstår en krise.

Hvordan sikrer vi oss da med mat?

Med kua blant annet!

Import av ost har økt med 800 prosent fra 2010. Det tilsvarer 900 mjølkebruk i Norge.
Møter vi konkurransen av import med norsk ost er vi langt på vei mot økt beredskap.

For å produsere ett kilo ost trengs ti kilo mjølk. Blir det krise eller krig kan vi enkelt kanalisere mjølka fra osten til andre råvarer av mjølk.

Det kalles beredskap!

Men TINE har de siste årene gått motsatt vei. Norsk mjølkeproduksjon er nedskalert, for å bygge en ostefabrikk i Irland.

Med andre ord er matsikkerheten til det norske folk redusert.

Kua kan selvfølgelig ikke forsvare Norge i krig, men uten kua i beredskap kan heller ikke Forsvaret utføre oppdraget sitt.

Ha en bra dag folkens😎 #takkformaten

Personer nådd: 60 232

784

Delinger: 255