Slutt på slappfiskene?

Klarer påtroppende statsminister Jonas å finne en fiskeriminister som taler kystfiskernes sak? Både Erna og Jens sine fiskeriministre falt fort i fisk.

Dato: 20. september 2021

Tekst: Mariann Tveter

Anne Andersen

Nå er det vanlig folks tur, sa Jonas og ble valgt til Norges nye statsminister. Betyr det at folket igjen får tilgang til fersk, sprellende villfisk fra vårt eget farvann?

Fanget av kystfiskerne, som igjen skaper arbeidsplasser og nytt giv i kystsamfunn.

Eller velger Jonas, som Erna og Jens, en fiskeriminister som ikke er for vanlig folk? Kun for oppdrett- og trålerfolk. 

Å sette bukken til havresekken 

Da Stoltenberg i sin annen regjeringsperiode utnevnte Lisbeth Berg-Hansen til fiskeriminister, var det ei med eierinteresser i oppdrettsnæringa. Selskapet SinkaBerg-Hansen, som Lisbeth Berg-Hansen har eierinteresser i, ligger på topp-20 lista i verden når det gjelder omsetning av oppdrettslaks.

Det betydde at Norges fiskeriminister fort kunne bli inhabil i beslutningsprosesser. Derfor måtte Trond Giske utnevnes til settestatsråd i alle sakene Berg-Hansen kunne være inhabil.

Da Per Sandberg ble fiskeriminister i Erna sin første regjeringsperiode fortalte han det norske folk at trålerne, hvor eierskapet blir konsentrert på få hender, er den mest lønnsomme utnyttelsen av de norske fiskeressursene i framtida.

Fisk på jordomseiling

Dette forteller oss hvorfor fellesskapets ressurser fra havet i årevis har blitt privatisert uten at stortinget har løftet en finger.

Drastiske inngrep i allemannsretten har gått under radaren til vanlige folk.

Selv om Norge er den niende største fiskerinasjon i verden, og kan skilte med den nest lengste kystlinja, er likevel konsekvensen for deg og meg at vi må spise fisk som er fryst, tint, filetert, fryst og fraktet jorda rundt til en frysedisk nær deg.

Trålerne tar ⅓ av torsken 

Akkurat som makta i dagligvarehandelen er konsentrert til tre kjeder, blir også en stor del av fiskeriressursene samlet på stadig færre hender.

Fiskekvoter, som før ble tildelt fiskere, og var en individuell dispensasjon, er i dag et omsettelig verdipapir. Det betyr at på få år har kvoter skiftet eiere fra kystflåte til trålere.

Rundt ti familier eier i dag trålerne, som gir tilgang til 33 prosent av torsken vår.

Til forskjell fra Norge er danskene kjent for å ta grep dersom velferden til allmuen er truet. Da det ble kjent at en liten gruppe fiskere på kort tid hadde kjøpt opp store mengder med fiskekvoter, fikk et par byråkrater sparken.

Danske statsrevisorer konkluderte med at forvaltning av fiskerikvotene hadde vært uprofesjonell og utilstrekkelig. 

Taper på å fryse fisken

Men her hjemme på bjerget går vi motsatt vei. Der fisken fra kystflåten kommer til land fersk, og av meget god kvalitet, kommer fisken fra trålerne til land i fryst tilstand.

Deretter eksporteres den ut av landet. Det betyr at verdiskapningen fra trålerne skjer på havet og i liten grad på land.

Sintef publiserte for noen år siden en undersøkelse som viste at for hver arbeidsplass fiskerinæringa skaper på land, får du ringvirkninger i form av fem arbeidsplasser i tillegg.

Men kanskje det viktigste av alt; kommer fisken på land, fersk og av god kvalitet, kan vi selge den for en langt høyere pris enn i fryst tilstand. Med andre ord ville fiskeressursene kunne skapt langt større verdier for AS Norge. 

Derfor vil Jonas sitt valg av fiskeriminister vise oss om det virkelig er vanlig fiskeres tur!

© Copyright Heimkunnskap

Nå er det vanlig folks tur, sa Jonas og ble valgt til Norges nye statsminister. Betyr det at folket igjen får tilgang til fersk, sprellende villfisk fra vårt eget farvann?

Fanget av kystfiskerne, som igjen skaper arbeidsplasser og nytt giv i kystsamfunn.

Eller velger Jonas, som Erna og Jens, en fiskeriminister som ikke er for vanlig folk? Kun for oppdrett- og trålerfolk. 

Å sette bukken til havresekken 

Da Stoltenberg i sin annen regjeringsperiode utnevnte Lisbeth Berg-Hansen til fiskeriminister, var det ei med eierinteresser i oppdrettsnæringa. Selskapet SinkaBerg-Hansen, som Lisbeth Berg-Hansen har eierinteresser i, ligger på topp-20 lista i verden når det gjelder omsetning av oppdrettslaks.

Det betydde at Norges fiskeriminister fort kunne bli inhabil i beslutningsprosesser. Derfor måtte Trond Giske utnevnes til settestatsråd i alle sakene Berg-Hansen kunne være inhabil.

Da Per Sandberg ble fiskeriminister i Erna sin første regjeringsperiode fortalte han det norske folk at trålerne, hvor eierskapet blir konsentrert på få hender, er den mest lønnsomme utnyttelsen av de norske fiskeressursene i framtida.

Fisk på jordomseiling

Dette forteller oss hvorfor fellesskapets ressurser fra havet i årevis har blitt privatisert uten at stortinget har løftet en finger.

Drastiske inngrep i allemannsretten har gått under radaren til vanlige folk.

Selv om Norge er den niende største fiskerinasjon i verden, og kan skilte med den nest lengste kystlinja, er likevel konsekvensen for deg og meg at vi må spise fisk som er fryst, tint, filetert, fryst og fraktet jorda rundt til en frysedisk nær deg.

Trålerne tar ⅓ av torsken 

Akkurat som makta i dagligvarehandelen er konsentrert til tre kjeder, blir også en stor del av fiskeriressursene samlet på stadig færre hender.

Fiskekvoter, som før ble tildelt fiskere, og var en individuell dispensasjon, er i dag et omsettelig verdipapir. Det betyr at på få år har kvoter skiftet eiere fra kystflåte til trålere.

Rundt ti familier eier i dag trålerne, som gir tilgang til 33 prosent av torsken vår.

Til forskjell fra Norge er danskene kjent for å ta grep dersom velferden til allmuen er truet. Da det ble kjent at en liten gruppe fiskere på kort tid hadde kjøpt opp store mengder med fiskekvoter, fikk et par byråkrater sparken.

Danske statsrevisorer konkluderte med at forvaltning av fiskerikvotene hadde vært uprofesjonell og utilstrekkelig. 

Taper på å fryse fisken

Men her hjemme på bjerget går vi motsatt vei. Der fisken fra kystflåten kommer til land fersk, og av meget god kvalitet, kommer fisken fra trålerne til land i fryst tilstand.

Deretter eksporteres den ut av landet. Det betyr at verdiskapningen fra trålerne skjer på havet og i liten grad på land.

Sintef publiserte for noen år siden en undersøkelse som viste at for hver arbeidsplass fiskerinæringa skaper på land, får du ringvirkninger i form av fem arbeidsplasser i tillegg.

Men kanskje det viktigste av alt; kommer fisken på land, fersk og av god kvalitet, kan vi selge den for en langt høyere pris enn i fryst tilstand. Med andre ord ville fiskeressursene kunne skapt langt større verdier for AS Norge. 

Derfor vil Jonas sitt valg av fiskeriminister vise oss om det virkelig er vanlig fiskeres tur!

© Copyright Heimkunnskap

Få Takk for Maten! rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
Ukas spørsmål

Coop svarer på ukas spørsmål!

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer