Takk for Maten!

Vi deler hverdagen fra norsk matproduksjon gjennom artikler hver mandag kl 9. 
Den største trusselen for matsikkerheten er to norske bønder som legger ned gårdsbruket sitt hver eneste dag.  Derfor deler vi kunnskap. Vil du ha norsk mat på bordet i fremtiden? Velg klokt. Velg riktig. Velg norsk i dag.