Publisert på Facebook: 4. oktober 2022

Uventet resultat!

-Hvorfor er det poteter fra Hellas i butikken når det fremdeles er god mandelpotet fra Østerdalen på lager, spurte femteklasse fra Tynset barneskole?

Lærer Marianne Bjerkeset Negård tok bærekraft i praksis inn i klasserommet før sommerferien.

Et utradisjonelt samarbeid ble etablert mellom lærer, ansvarlig redaktør i Tynsetingen og meg fra Heimkunnskap.

Den tverrfaglige kompetansen ga elevene kunnskap om kilder, kildekritikk, faktasjekk og evnen til å formidle leserinnlegg.

Resultatet av debattinnlegg fra 10-åringene om bærekraft, som ble publisert i lokalavisen Tynsetingen, var oppsiktsvekkende.

Salget av mandelpotet fra fjellregionen økte!

Samarbeidet gav mersmak. I sommer har vi jobbet med et nytt tverrfaglig tema helt i tråd med retningslinjer fra undervisningsdirektoratet.

Beredskap i praksis står nå på timeplanen for sjetteklasse på Tynset barneskole.

Aldri har det vel vært viktigere å få evne til å forstå sammenhenger om hva som skaper beredskap for deg og meg og oss.

Personer nådd: 122 629

2 735

Delinger: 415

Publisert på Facebook: 4. oktober 2022

Uventet resultat!

-Hvorfor er det poteter fra Hellas i butikken når det fremdeles er god mandelpotet fra Østerdalen på lager, spurte femteklasse fra Tynset barneskole?

Lærer Marianne Bjerkeset Negård tok bærekraft i praksis inn i klasserommet før sommerferien.

Et utradisjonelt samarbeid ble etablert mellom lærer, ansvarlig redaktør i Tynsetingen og meg fra Heimkunnskap.

Den tverrfaglige kompetansen ga elevene kunnskap om kilder, kildekritikk, faktasjekk og evnen til å formidle leserinnlegg.

Resultatet av debattinnlegg fra 10-åringene om bærekraft, som ble publisert i lokalavisen Tynsetingen, var oppsiktsvekkende.

Salget av mandelpotet fra fjellregionen økte!

Samarbeidet gav mersmak. I sommer har vi jobbet med et nytt tverrfaglig tema helt i tråd med retningslinjer fra undervisningsdirektoratet.

Beredskap i praksis står nå på timeplanen for sjetteklasse på Tynset barneskole.

Aldri har det vel vært viktigere å få evne til å forstå sammenhenger om hva som skaper beredskap for deg og meg og oss.

Personer nådd: 122 629

2 735

Delinger: 415