Heimkunnskap er et
uavhengig formidlingsbyrå
for folk som vil sikre seg
skreddersydd kunnskap
i møte med fremtidens utfordringer.

Heimkunnskap
er et uavhengig formidlingsbyrå
for folk som vil sikre seg
skreddersydd kunnskap
i møte med fremtidens utfordringer.

Vi skreddersyr kunnskap om helse, penger, politikk og mat, og hva maten gjør med helsa vår.

Det er lurt å være forberedt!

KUNNSKAP

- kraften bak endringer

Hvis du vil bestemme selv hvordan fremtidens utfordringer skal påvirke livet ditt, trenger du evne til å forstå sammenhenger.

Derfor utviklet vi Heimkunnskaps-metoden.

Vi griper tak i globale trusler og utvikler et sett med verktøy for at folk skal forstå konsekvenser av sine egne handlinger.

Trussel + skreddersydd kunnskap = Hvorfor

Først når vi formidler skreddersydd kunnskap om - hvorfor - truslene påvirker oss, kan kraften til endringer motiveres hos den enkelte.

HVEM TRENGER

skreddersydd kunnskap?

Det korte svaret er, mange!

Helsetrusler, matsikkerhet og hvordan vi forvalter pengene våre angår alle i alle aldre på forskjellige måter.

Selv om vi lever i et trygt hjørne av verden, har vi gjort oss avhengig av livsviktige behov med usikre forsyningslinjer fra autoritære regimer.

Er du forberedt på konsekvensene?

At norske myndigheter har lagt folkehelsa sitt unike fortrinn i lomma på Kina, vil påvirke livskvaliteten til enkeltmennesker og bunnlinja til næringsvirksomheter.

Heimkunnskap tenker globalt og skreddersyr kunnskap nasjonalt. Vi tilbyr tjenester tilpasset ditt behov.

Vi bryr oss om at du og folka dine blir rustet i møte med fremtidens utfordringer.

Folk i

Heimkunnskap

Mariann Tveter

Formidler, foredragsholder og metodeutvikler

Mariann Tveter

Kunsten å formidle er å formulere kunnskap som kan transformeres til handlinger. Min erfaring er at verdifulle endringer først og fremst motiveres når mottakerne får evne til å forstå sammenhenger.

Gjennom skreddersydde tjenester, som foredrag, artikler, kommentarer og undervisningspakker, er min ambisjon å skape realiserbare gevinster for enkeltmennesker, næringsliv og samfunnet vårt.

Jeg tror at fremtidens utfordringer og trusler løses på tvers av dagens tradisjonelle samarbeidsmønstre. For å kunne levere verdiskapende formidling, som kan opprettholde næringslivets konkurransekraft og det norske folks velferd, søker jeg derfor utradisjonelle samarbeid.