Utvikling

–Hvorfor er det poteter i butikken fra Hellas når det fremdeles er mandelpoteter på lager i Østerdalen? spurte femteklassingene på Tynset barneskole.

Lærer Marianne B. Negaard tok bærekraft i praksis inn i klasserommet.

Vi etablerte et utradisjonelt samarbeid mellom næringsliv og skole i et pilotprosjekt på Tynset barneskole våren. Heimkunnskaps-metoden ga femteklassingene evne til å forstå sammenhenger.

Metoden gjorde 10-åringene i stand til å skrive kildekritiske og faktabaserte leserinnlegg i lokalavisen om poteten sin rolle til lønnsomhet, klimautslipp og beredskap.

Resultatet var at etterspørselen etter mandelpotet fra lokalbefolkningen økte.

Helt i tråd med Utdanningsdirektoratet (Udir) sine krav til skolene om temabasert, tverrfaglig undervisning, utviklet vi en skreddersydd undervisningspakke høsten 2022 etter samme metode.

Skoleåret 2022/23 gjennomførte vi undervisningspakken i sjetteklasse på Tynset barneskole med oppsiktsvekkende resultater.

«Potet-klassen» har blitt et begrep i lokalsamfunnet på Tynset. Klassen har skapt engasjement fra enkeltmennesker og næringsliv lokalt og nasjonalt.

SKREDDERSYDDE

undervisningspakker

Vi mener at morgendagens kompetanse og arbeidskraft må sikres evne til å forstå sammenhenger om vi skal opprettholde vår egen konkurransekraft og velferd.

Vi tror at kunnskap er løsningen

HODET

over vann

PernilleTreBilder

Selv om Pernille kan både fiske og sløye, har hun lite kunnskap om fiskerinasjonen Norge og sjømaten sin betydning for kosthold, klima og beredskap.

Utdanningspakke Hodet over vann

I undervisningspakken «Hodet over vann» skreddersyr vi kunnskap for grunnskolens klassetrinn 2. – 7.

HVORFOR INVISTERE

i folkehelsa?

Skal vi unngå katastrofale følger av antibiotikaresistens må vitenskapen, leger, farmasien, næringsliv, kommuner, politikere, matprodusenter og det norske folk sammen investere i kunnskap og forebygging.

Vi skreddersyr unvervisningspakken.

Tegneserie resistente bakterier

Selv om Norge så langt oppfyller målene sine i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, øker problemet dramatisk globalt.

Fra boka: Antibiotika.Helt og antihelt, av Øystein Runde & Dag Berild. Tegneserieboka gir oss antibiotikaens historie, bruksmåter og framtid. – Å lese boka bidrar til å redde liv, skriver forfatterne.

Formidle boken kan redde flere liv

Dag Berild

Dag Berild

Lege, professor og forsker

Vårt unike konsept

Vi møter fremtidens utfordringer Heimkunnskaps-metoden og skreddersyr tverrfaglige, temabaserte undervisningspakker til grunnskolens klassetrinn 2. – 7.

Våre undervisningspakkene er helt i tråd med de komplekse kravene fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Kompleks utfordring

Utdanningsdirektoratet (Udir) krever at grunnskolene underviser tverrfaglig og i følgende temaer:

  • Livsmestring og folkehelse
  • Medborgerskap og demokrati
  • Bærekraftig utvikling

I tillegg krever Udir at temaene tar utgangspunkt i en aktuell samfunnsutfordring, som kan skape engasjement og innsats fra enkeltmenneske og lokalsamfunn nasjonalt og globalt.

Kravene fra Udir er komplekse. Forskning viser også at mange skoler ønsker å undervise mer tverrfaglig, men av ulike årsaker ikke innfrir kravene.

Heimkunnskaps-metoden griper tak i den aktuelle samfunnsutfordringen for deretter å skreddersy undervisning i tråd med Udir sine krav.