Har vi de rette politikerne?

Matsikkerhet til det norske folk vil kreve politikere som evner å tilegne seg kunnskap for å stake ut en ny kurs, for deretter å gjennomføre de nødvendige endringene som sikrer fremtidig mat på bordet.  Er du en av dem?   Geir Pollestad (Sp) Spør du meg så er svaret ja 🙂  Torgeir Knag Fylkesnes (SV)…

Dato: 14. mai 2021

Tekst: Mariann Tveter

Matsikkerhet til det norske folk vil kreve politikere som evner å tilegne seg kunnskap for å stake ut en ny kurs, for deretter å gjennomføre de nødvendige endringene som sikrer fremtidig mat på bordet. 

Er du en av dem?

 

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Spør du meg så er svaret ja 🙂 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Ja.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Ja. MDG har en politikk som kan endre norsk matproduksjon og øke produksjonen av mat på norsk jord på egne ressurser.

Med regenrative metoder og stort mangfold i produkter er det fullt mulig.

Marie Sneve Martinussen (R)

Rødt er klare for å stake ut en ny kurs i norsk landbruk. Vi har i vårt nye arbeidsprogram vedtatt en helhetlig politikk som vil sikre et norsk jordbruk som bruker norske naturressurser til å øke den norske matproduksjonen og graden av selvforsyning.

Derfor kommer Rødt til å stille forslag i Stortinget om at utøverne i landbruket skal sikres et inntektsnivå og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Vi er klare for å gjennomføre endringene som trengs.

© Copyright Heimkunnskap

Matsikkerhet til det norske folk vil kreve politikere som evner å tilegne seg kunnskap for å stake ut en ny kurs, for deretter å gjennomføre de nødvendige endringene som sikrer fremtidig mat på bordet. 

Er du en av dem?

 

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Spør du meg så er svaret ja 🙂 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Ja.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Ja. MDG har en politikk som kan endre norsk matproduksjon og øke produksjonen av mat på norsk jord på egne ressurser.

Med regenrative metoder og stort mangfold i produkter er det fullt mulig.

Marie Sneve Martinussen (R)

Rødt er klare for å stake ut en ny kurs i norsk landbruk. Vi har i vårt nye arbeidsprogram vedtatt en helhetlig politikk som vil sikre et norsk jordbruk som bruker norske naturressurser til å øke den norske matproduksjonen og graden av selvforsyning.

Derfor kommer Rødt til å stille forslag i Stortinget om at utøverne i landbruket skal sikres et inntektsnivå og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Vi er klare for å gjennomføre endringene som trengs.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer