Stortinget

Hva mener politikerne om matberedskap?

For et par uker siden ble 22 personer syke av salmonella-bakterier fordi de spiste tysk-importert storfe. Av disse ble 10 innlagt på sykehus.  I forrige uke bekreftet Mattilsynet nytt funn i importert kjøtt. Denne gangen svinekjøtt som også er importert fra Tyskland. Salmonella-bakterien i svinekjøttet er i tillegg resistent mot flere ulike typer antibiotika.  Resistente…

Dato: 26. mars 2021

Tekst: Mariann Tveter

For et par uker siden ble 22 personer syke av salmonella-bakterier fordi de spiste tysk-importert storfe. Av disse ble 10 innlagt på sykehus. 

I forrige uke bekreftet Mattilsynet nytt funn i importert kjøtt. Denne gangen svinekjøtt som også er importert fra Tyskland. Salmonella-bakterien i svinekjøttet er i tillegg resistent mot flere ulike typer antibiotika. 

Resistente bakterier smitter fra menneske til menneske, fra dyr til menneske og også gjennom mat. Det er dessuten verdens største helsetrussel.

Allerede i april 2020 måtte storfe importeres fra Tyskland. Et snaut halvår etter var det tomt på reguleringslageret for svin.

Det betyr at vi i dag importerer mat vi kan produsere tryggere selv. 

Er det myndighetenes manglende beredskapsplan når kriser oppstår vi nå opplever konsekvensene av?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det er et ingen tvil om at Norge har en alt for dårlig matvareberedskap og heller ikke har hatt en klar nok plan for å øke produksjonen da grensehandelen forsvant. Importert kjøtt har mer salmonella og er produsert med mer bruk av antibiotika.

Senterpartiet er lite glad i all den rapporten vi nå ser og mener det burde ha vært gjort mer for å øke norsk produksjon under koronakrisen.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Norge bør absolutt ha som mål å produsere mer trygg og sunn mat. Så lenge vi ikke er 100 prosent forsynt med mat selv, hvilket vi aldri kommer til å bli, må vi leve med en viss risiko.

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å eksportere vår kunnskap om dyrehelse, matsikkerhet og antibiotikabruk til andre land, slik at de blir like gode som oss.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Når reguleringslagrene for kjøtt nå på det nærmeste er tomme, så er dette et resultat av stengte grenser og dermed en midlertidig stans i grensehandelen av dagligvarer. I Norge har vi en omforent landbruksmodell der de store landbrukssamvirkene er gitt ansvar for markedsreguleringen av sentrale jordbruksprodukter. Reguleringslagrene er en del av dette finstemte systemet, men KrF ser ingen grunn til å endre strukturen i markedsreguleringen selv om vi nå ser et midlertidig behov for økt import.

Norge har et av verdens strengeste kontrollregimer for kvalitetskontroll på mat, både norskprodusert og importert. Vi mener derfor at funnet av salmonella i importert svinekjøtt er beklagelig , men at dette også skjer fra tid til annen i en normalsituasjon. Vi har full tillit til at Mattilsynet ivaretar sine oppgaver på en god måte også under korona-pandemien.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Regjeringens beredskapsplan for mat er langt på vei fraværende. MDG vil ha beredskapslager av flere matvarer. Vi vil øke selvforsyningsgraden til 60 prosent gjennom økt mangfold i matproduksjonen og endring i kostholdet.

En selvforsyningsgrad korrigert for importerte råvarer under 40 prosent er uakseptabel.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

For et par uker siden ble 22 personer syke av salmonella-bakterier fordi de spiste tysk-importert storfe. Av disse ble 10 innlagt på sykehus. 

I forrige uke bekreftet Mattilsynet nytt funn i importert kjøtt. Denne gangen svinekjøtt som også er importert fra Tyskland. Salmonella-bakterien i svinekjøttet er i tillegg resistent mot flere ulike typer antibiotika. 

Resistente bakterier smitter fra menneske til menneske, fra dyr til menneske og også gjennom mat. Det er dessuten verdens største helsetrussel.

Allerede i april 2020 måtte storfe importeres fra Tyskland. Et snaut halvår etter var det tomt på reguleringslageret for svin.

Det betyr at vi i dag importerer mat vi kan produsere tryggere selv. 

Er det myndighetenes manglende beredskapsplan når kriser oppstår vi nå opplever konsekvensene av?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det er et ingen tvil om at Norge har en alt for dårlig matvareberedskap og heller ikke har hatt en klar nok plan for å øke produksjonen da grensehandelen forsvant. Importert kjøtt har mer salmonella og er produsert med mer bruk av antibiotika.

Senterpartiet er lite glad i all den rapporten vi nå ser og mener det burde ha vært gjort mer for å øke norsk produksjon under koronakrisen.

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Norge bør absolutt ha som mål å produsere mer trygg og sunn mat. Så lenge vi ikke er 100 prosent forsynt med mat selv, hvilket vi aldri kommer til å bli, må vi leve med en viss risiko.

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å eksportere vår kunnskap om dyrehelse, matsikkerhet og antibiotikabruk til andre land, slik at de blir like gode som oss.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Når reguleringslagrene for kjøtt nå på det nærmeste er tomme, så er dette et resultat av stengte grenser og dermed en midlertidig stans i grensehandelen av dagligvarer. I Norge har vi en omforent landbruksmodell der de store landbrukssamvirkene er gitt ansvar for markedsreguleringen av sentrale jordbruksprodukter. Reguleringslagrene er en del av dette finstemte systemet, men KrF ser ingen grunn til å endre strukturen i markedsreguleringen selv om vi nå ser et midlertidig behov for økt import.

Norge har et av verdens strengeste kontrollregimer for kvalitetskontroll på mat, både norskprodusert og importert. Vi mener derfor at funnet av salmonella i importert svinekjøtt er beklagelig , men at dette også skjer fra tid til annen i en normalsituasjon. Vi har full tillit til at Mattilsynet ivaretar sine oppgaver på en god måte også under korona-pandemien.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Regjeringens beredskapsplan for mat er langt på vei fraværende. MDG vil ha beredskapslager av flere matvarer. Vi vil øke selvforsyningsgraden til 60 prosent gjennom økt mangfold i matproduksjonen og endring i kostholdet.

En selvforsyningsgrad korrigert for importerte råvarer under 40 prosent er uakseptabel.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer