Hva mener politikerne om selvforsyning?

Stortinget har ansvar for mat på bordet til 5,7 millioner nordmenn.

Dato: 27. august 2021

Tekst: Mariann Tveter

I 2020 hadde Oljefondet en avkastning på investert kapital på 1070 milliarder kroner. 

Likevel har ikke Norge en selvforsyningsgrad av mat til egen befolkning på mer enn 35 prosent. 

Er de et akseptabelt nivå for ett av verdens rikeste land?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Nei! Senterpartiet vil styrke selvforsyningen.

Vi mener det faktisk kan være en lønnsom investering i tillegg til å styrke beredskapen. 


Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Det er to helt fullstendig usammenlignbare størrelser.

Selvforsyningsgraden er overhodet ikke avhengig av oljefondets avkastning.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Den viktigste beredskapen vi kan ha er å ha et aktivt jordbruk som produserer mat løpende over hele landet hele året med mangfoldig produksjon og en variasjon i størrelse, fra små til mellomstore og store gårder.

Produksjonen i Norge har økt i de åtte årene Venstre har hatt en hånd på rattet i landbrukspolitikken.

At Norge har en betydelig fiskeri og sjømatnæring, og sterke tradisjoner innen jakt, fangst og naturbruk bidrar og til matvareberedskapen i Norge.

Gode handelsforbindelser til andre land er og en styrke i beredskapssammenheng.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Svarte ikke.

Marie Sneve Martinussen (R)

Selvforsyningsgraden er ikke på et akseptabelt nivå i Norge.

Derfor har Rødt programfesta at selvforsyningsgraden i 2025 skal være på 50 % korrigert for importert kraftfôr, og i 2030 på 60 %.

Dette vil vi blant annet sikre gjennom å sikre bøndene et inntektsløft, toll på importert soya til kraftfôrbruk, ved å øke målprisen på korn og redusere prisnedskrivinga av korn til kraftfôr og å innføre et toprissystem på kraftfôr der nødvendig kraftfôr har en rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per husdyrslag og bruk har en høyere pris.

Owe Ingemann Walterzøe (INP)

Nei. Dette er ikke akseptabelt og vi bør ha høyere ambisjoner enn det.

Som du sier er vi et av verdens rikeste land målt pr innbygger og bør kunne pløye noe av rikdommen tilbake til matproduksjon som øker selvforsyningsgrad.

Per Ivar Våje ( Sentrum)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

I 2020 hadde Oljefondet en avkastning på investert kapital på 1070 milliarder kroner. 

Likevel har ikke Norge en selvforsyningsgrad av mat til egen befolkning på mer enn 35 prosent. 

Er de et akseptabelt nivå for ett av verdens rikeste land?

Hva mener du om det?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Nei! Senterpartiet vil styrke selvforsyningen.

Vi mener det faktisk kan være en lønnsom investering i tillegg til å styrke beredskapen. 


Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Det er to helt fullstendig usammenlignbare størrelser.

Selvforsyningsgraden er overhodet ikke avhengig av oljefondets avkastning.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Den viktigste beredskapen vi kan ha er å ha et aktivt jordbruk som produserer mat løpende over hele landet hele året med mangfoldig produksjon og en variasjon i størrelse, fra små til mellomstore og store gårder.

Produksjonen i Norge har økt i de åtte årene Venstre har hatt en hånd på rattet i landbrukspolitikken.

At Norge har en betydelig fiskeri og sjømatnæring, og sterke tradisjoner innen jakt, fangst og naturbruk bidrar og til matvareberedskapen i Norge.

Gode handelsforbindelser til andre land er og en styrke i beredskapssammenheng.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

Svarte ikke.

Marie Sneve Martinussen (R)

Selvforsyningsgraden er ikke på et akseptabelt nivå i Norge.

Derfor har Rødt programfesta at selvforsyningsgraden i 2025 skal være på 50 % korrigert for importert kraftfôr, og i 2030 på 60 %.

Dette vil vi blant annet sikre gjennom å sikre bøndene et inntektsløft, toll på importert soya til kraftfôrbruk, ved å øke målprisen på korn og redusere prisnedskrivinga av korn til kraftfôr og å innføre et toprissystem på kraftfôr der nødvendig kraftfôr har en rimelig pris, mens toppforbruk basert på en fôrseddel per husdyrslag og bruk har en høyere pris.

Owe Ingemann Walterzøe (INP)

Nei. Dette er ikke akseptabelt og vi bør ha høyere ambisjoner enn det.

Som du sier er vi et av verdens rikeste land målt pr innbygger og bør kunne pløye noe av rikdommen tilbake til matproduksjon som øker selvforsyningsgrad.

Per Ivar Våje ( Sentrum)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Ukas norske råvarer i sesong

Les mer

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.