A close up image of a lion statue infront of stortinget, Oslo, parliment building.
A close up image of a lion statue infront of stortinget, Oslo, parliment building.

Hvem skal produsere maten vår i fremtiden?

Da Covid-19 feide inn over de nordiske landene var det sauna folket med bjørkeriset som var best forberedt. Finnene, som vet hvilket land de grenser til, kan fremdeles huske sult og konsekvensene folket har blitt utsatt for i krig. Lagre med mat og medisiner er derfor en selvfølge for myndighetene i Finland. Seg selv nærmest!…

Dato: 19. mars 2021

Tekst: Mariann Tveter

Da Covid-19 feide inn over de nordiske landene var det sauna folket med bjørkeriset som var best forberedt. Finnene, som vet hvilket land de grenser til, kan fremdeles huske sult og konsekvensene folket har blitt utsatt for i krig.

Lagre med mat og medisiner er derfor en selvfølge for myndighetene i Finland.

Seg selv nærmest!

Landbruksministeren I Sverige forteller at de har tatt for gitt at medlemskapet i EU betyr sikkerhet for mat. Sverige er redd for at fellesskapet i EU er lite verdt når neste krise rammer. Mat til egne innbyggere betyr
mer enn fri flyt av varer i EU.

Selvforsyningsgraden i Sverige har sunket dramatisk. I dag er de selvforsynt med gulrøtter og sukker. Derfor har Sverige satt av milliarder av kroner for å ruste opp landbruket sitt.

Mens Norge gror igjen gjør vi det motsatte av Sverige og Finland. Vi rigger oss for import. De siste 10 årene har 8 000 gårdsbruk blitt lagt. Det stopper ikke der. Hver eneste dag legger to norske bønder ned matproduksjonen sin.

Hvem skal produsere maten til det norske folk i fremtiden?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Vi trenger de bøndene vi har for å produsere mat i fremtiden. Vi som land må sørge for å bruke det arealet som vi kan til å produsere mat. Det er rett og slett behov for å ruste opp matproduksjonen i Norge. Det vil også kunne gi mange nye arbeidsplasser og verdiskaping i næringsmiddelindustrien.

Den norske bonden skal produsere mat i fremtiden. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristian Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Selv om antallet bønder går ned, går ikke matproduksjonen ned. Det har skjedd en stor teknologisk utvikling i landbruket de siste tiårene, og dyrket areal pr. bonde er langt høyere i dag enn for 50 år siden. Jeg er uenig i påstanden om at vi gjør det motsatte av Sverige og Finland – det er tvert imot disse landene som i større grad nå gjør som Norge.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Dyktige norske bønder skal produsere mest mulig av det nordmenn vil spise. Derfor legger KrF til rette for aktivt landbruk i hele Norge. Totalt jordbruksareal i drift er like stort nå som for 30 år siden, og vi produserer mer mat i dag. Vi sikrer også et velfungerende tollvern.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Basis produksjon av mat til den norske befolkning skal produseres av den norske bonden.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

MDG vil ha flere bønder i Norge, ikke færre. Vi vil ha en mer variert produksjon over hele landet basert på små og mellomstore bruk. Vi vil stoppe sentraliseringa av landbruket. Ved å øke produksjonen av matvekster og flytte fokus fra kraftfôrbasert til naturbasert husdyrproduksjon kan vi øke selvforsyningen til 60 %.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Da Covid-19 feide inn over de nordiske landene var det sauna folket med bjørkeriset som var best forberedt. Finnene, som vet hvilket land de grenser til, kan fremdeles huske sult og konsekvensene folket har blitt utsatt for i krig.

Lagre med mat og medisiner er derfor en selvfølge for myndighetene i Finland.

Seg selv nærmest!

Landbruksministeren I Sverige forteller at de har tatt for gitt at medlemskapet i EU betyr sikkerhet for mat. Sverige er redd for at fellesskapet i EU er lite verdt når neste krise rammer. Mat til egne innbyggere betyr
mer enn fri flyt av varer i EU.

Selvforsyningsgraden i Sverige har sunket dramatisk. I dag er de selvforsynt med gulrøtter og sukker. Derfor har Sverige satt av milliarder av kroner for å ruste opp landbruket sitt.

Mens Norge gror igjen gjør vi det motsatte av Sverige og Finland. Vi rigger oss for import. De siste 10 årene har 8 000 gårdsbruk blitt lagt. Det stopper ikke der. Hver eneste dag legger to norske bønder ned matproduksjonen sin.

Hvem skal produsere maten til det norske folk i fremtiden?

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Vi trenger de bøndene vi har for å produsere mat i fremtiden. Vi som land må sørge for å bruke det arealet som vi kan til å produsere mat. Det er rett og slett behov for å ruste opp matproduksjonen i Norge. Det vil også kunne gi mange nye arbeidsplasser og verdiskaping i næringsmiddelindustrien.

Den norske bonden skal produsere mat i fremtiden. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristian Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Portrett av dame

Margunn Ebbesen (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Selv om antallet bønder går ned, går ikke matproduksjonen ned. Det har skjedd en stor teknologisk utvikling i landbruket de siste tiårene, og dyrket areal pr. bonde er langt høyere i dag enn for 50 år siden. Jeg er uenig i påstanden om at vi gjør det motsatte av Sverige og Finland – det er tvert imot disse landene som i større grad nå gjør som Norge.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

Dyktige norske bønder skal produsere mest mulig av det nordmenn vil spise. Derfor legger KrF til rette for aktivt landbruk i hele Norge. Totalt jordbruksareal i drift er like stort nå som for 30 år siden, og vi produserer mer mat i dag. Vi sikrer også et velfungerende tollvern.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Basis produksjon av mat til den norske befolkning skal produseres av den norske bonden.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

MDG vil ha flere bønder i Norge, ikke færre. Vi vil ha en mer variert produksjon over hele landet basert på små og mellomstore bruk. Vi vil stoppe sentraliseringa av landbruket. Ved å øke produksjonen av matvekster og flytte fokus fra kraftfôrbasert til naturbasert husdyrproduksjon kan vi øke selvforsyningen til 60 %.

Portrett av dame

Silje Josten Kjosbakken (R)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer