Hvordan skal politikere sikre mat til folket?

To bønder legger ned gårdsbruket sitt hver eneste dag.

Dato: 10. september 2021

Tekst: Mariann Tveter

Konsekvensene av pandemien er at over 30 prosent av velgerne sjekker opprinnelsesland på maten de kjøper.

Folk har fått kunnskap om verdien av norsk mat produsert av den norske bonden. 

Hvordan skal dere sikre at vi fortsatt har bønder til å produsere mat?

Hva mener du om det?


Ekstremt mange sitter enten på gjerdet og venter eller er usikre på hva de skal stemme.

Dette blir et utrolig spennende valg

Godt valg!

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det aller viktigste folk kan gjøre nå for å sikre mattryggheten er å sørge for å ta makta fra KrF, V, H og Frp.

Mandagens valg er i høyeste grad et matvalg. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

MDG vil ha mange flere bønder, som produserer flere matvarer, i hele Norge.

Vi vil stoppe volumproduksjonen og monokulturen som ødelegger helsa til bonden, dyra og jorda. 

Godt valg!

Marie Sneve Martinussen (R)

Det er veldig bra at flere nå sjekker opprinnelsesland på maten de kjøper.

For Rødt er det viktig å øke den norske sjølproduksjonen, og da trenger vi flere bønder. Vi skal sikre at vi har nok bønder gjennom å øke inntekta, og vi vil trappe den opp ila den neste fireårsperioden, sånn at den er på linje med andre sammenlignbare grupper i samfunnet.

Vi har også stilt forslag i Stortinget om at det skal utredes hvordan makta i matvarekjeden kan tas fra dagligvarebaronene, slik at de som jobber i butikkene og bøndene kan sitte igjen med overskuddet fra salget av mat.

Det er helt hårreisende at eierne av dagligvarekjedene kan tjene milliarder, mens de som produserer maten og sørger for at den finnes i butikken sitter igjen med en veldig liten brøkdel.

Godt valg!

Owe Ingemann Walterzøe (INP)

Det er svært gledelig at det er en stigende trend at norske forbrukere velger norsk.

Industri- og næringspartiet (INP) vil sikre den norske bonden ved å fjerne EØS-avtalen, som vi mener er mer til hinder enn til gavn også for den norske bonden.

I tillegg vil vi se på en omlegging av avgifter som favoriserer kortreist.

Godt valg!

Per Ivar Våje ( Sentrum)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Konsekvensene av pandemien er at over 30 prosent av velgerne sjekker opprinnelsesland på maten de kjøper.

Folk har fått kunnskap om verdien av norsk mat produsert av den norske bonden. 

Hvordan skal dere sikre at vi fortsatt har bønder til å produsere mat?

Hva mener du om det?


Ekstremt mange sitter enten på gjerdet og venter eller er usikre på hva de skal stemme.

Dette blir et utrolig spennende valg

Godt valg!

Portrett av mann

Geir Pollestad (Sp)

Det aller viktigste folk kan gjøre nå for å sikre mattryggheten er å sørge for å ta makta fra KrF, V, H og Frp.

Mandagens valg er i høyeste grad et matvalg. 

Portrett av mann

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Svarte ikke.

Guro Angell Gimse (H)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Sivert Bjørnstad (FrP)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Steinar Reiten (KrF)

På grunn av svært stort arbeidspress og en situasjon der jeg blir uten rådgiver de neste ukene, har jeg dessverre ikke tid til å følge opp med svar til Heimkunnskap i tiden som kommer.

Jeg beklager dette.

Portrett av mann

André N. Skjelstad (V)

Svarte ikke.

Portrett av mann

Harald Moskvil (MDG)

MDG vil ha mange flere bønder, som produserer flere matvarer, i hele Norge.

Vi vil stoppe volumproduksjonen og monokulturen som ødelegger helsa til bonden, dyra og jorda. 

Godt valg!

Marie Sneve Martinussen (R)

Det er veldig bra at flere nå sjekker opprinnelsesland på maten de kjøper.

For Rødt er det viktig å øke den norske sjølproduksjonen, og da trenger vi flere bønder. Vi skal sikre at vi har nok bønder gjennom å øke inntekta, og vi vil trappe den opp ila den neste fireårsperioden, sånn at den er på linje med andre sammenlignbare grupper i samfunnet.

Vi har også stilt forslag i Stortinget om at det skal utredes hvordan makta i matvarekjeden kan tas fra dagligvarebaronene, slik at de som jobber i butikkene og bøndene kan sitte igjen med overskuddet fra salget av mat.

Det er helt hårreisende at eierne av dagligvarekjedene kan tjene milliarder, mens de som produserer maten og sørger for at den finnes i butikken sitter igjen med en veldig liten brøkdel.

Godt valg!

Owe Ingemann Walterzøe (INP)

Det er svært gledelig at det er en stigende trend at norske forbrukere velger norsk.

Industri- og næringspartiet (INP) vil sikre den norske bonden ved å fjerne EØS-avtalen, som vi mener er mer til hinder enn til gavn også for den norske bonden.

I tillegg vil vi se på en omlegging av avgifter som favoriserer kortreist.

Godt valg!

Per Ivar Våje ( Sentrum)

Svarte ikke.

© Copyright Heimkunnskap

Få Ukas spørsmål rett i innboksen mandag kl. 9

Ukas innhold

Ukas råvarer

Råvarer i sesong uke 20

Les mer
34k følgere

Uventet resultat!

Les mer